VOUCHER CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG 1 LẦN TRONG THÁNG - BẢNG GIÁ CHỈ LƯU HÀNH NỘI BỘ